การจำแนกโดย UN CPC การจำแนกโดย UN CPC

UN ได้จำแนกประเภทสินค้าและบริการ (Central Product Classification: CPC) เป็นสาขาและกิจกรรมย่อย ซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นมาตรฐานในการเจรจาการค้าบริการ

ท่านสามารถหาข้อมูลของ CPC ได้ตามลิงค์ด้านล่าง

https://unstats.un.org/unsd/classifications/Econ/cpc