รายชื่อผู้ประกอบการค้า รายชื่อผู้ประกอบการค้า

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีหน้าที่สำคัญในการจดทะเบียน กำกับดูแลและบริการข้อมูล
ธุรกิจให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ว ถูกต้อง และโปร่งใส พัฒนาส่งเสริมธุรกิจ
ด้านการบริหารจัดการ การตลาดให้มีความเข้มแข็งยั่งยืนและ มีการบริหารจัดการที่ดี

ท่านสามารถตรวจสอบการจดทะเบียนธุรกิจได้ ที่นี่

กรมศุลกากร มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บภาษีศุลกากรขาเข้า-ขาออก และ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ นอกจากนี้ ยังมีภารกิจหลักในการส่งเสริมการส่งออก โดย
มาตรการทางภาษีอากร และการให้บริการแก่ผู้นำเข้าและส่งออก เพื่อส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศ ให้สามารถส่งสินค้าไปจำหน่ายในตลาดต่างประเทศ
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

ท่านสามารถค้นหาข้อมูลรายชื่อผู้นำของเข้า - ผู้ส่งของออกได้ ที่นี่
และตัวแทนออกของได้ ที่นี่

Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ErrorException in Filesystem.php line 111: file_put_contents(): Only 0 of 295 bytes written, possibly out of free disk space

  1. in Filesystem.php line 111
  2. at HandleExceptions->handleError('2', 'file_put_contents(): Only 0 of 295 bytes written, possibly out of free disk space', '/var/www/html/thailandntr.com/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', '111', array('path' => '/var/www/html/thailandntr.com/storage/framework/sessions/258afa998e676e5d305dc940566c30d153c8bfdd', 'contents' => 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"4YxaIjtbm5LdAlZObaX13vnAB0NZcBMN1ZLUCON0";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:58:"http://thailandntr.com/th/goods/list-of-authorized-traders";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1611805240;s:1:"c";i:1611805240;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
  3. at file_put_contents('/var/www/html/thailandntr.com/storage/framework/sessions/258afa998e676e5d305dc940566c30d153c8bfdd', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"4YxaIjtbm5LdAlZObaX13vnAB0NZcBMN1ZLUCON0";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:58:"http://thailandntr.com/th/goods/list-of-authorized-traders";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1611805240;s:1:"c";i:1611805240;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', '2') in Filesystem.php line 111
  4. at Filesystem->put('/var/www/html/thailandntr.com/storage/framework/sessions/258afa998e676e5d305dc940566c30d153c8bfdd', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"4YxaIjtbm5LdAlZObaX13vnAB0NZcBMN1ZLUCON0";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:58:"http://thailandntr.com/th/goods/list-of-authorized-traders";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1611805240;s:1:"c";i:1611805240;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true) in FileSessionHandler.php line 83
  5. at FileSessionHandler->write('258afa998e676e5d305dc940566c30d153c8bfdd', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"4YxaIjtbm5LdAlZObaX13vnAB0NZcBMN1ZLUCON0";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:58:"http://thailandntr.com/th/goods/list-of-authorized-traders";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1611805240;s:1:"c";i:1611805240;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}') in Store.php line 262
  6. at Store->save() in StartSession.php line 88
  7. at StartSession->terminate(object(Request), object(Response)) in Kernel.php line 155
  8. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in index.php line 59